Pomoc

Podstawowe informacje na temat CGI oraz SSI

W celu włączenia obsługi skryptów CGI z rozszerzeniem .cgi należy w pliku htaccess(o ile istnieje) dodać następujący wpis:

 

<FilesMatch \.cgi$>
  SetHandler cgi-script
</FilesMatch>

 Same skrypty CGI powinny być umieszczane w katalogu /cgi-bin/
(po zalogowaniu się za pomocą FTP proszę przejść do katalogu /www/cgi-bin/).
Nazwy skryptów muszą mieć końcówki .pl lub .cgi.
Pliki SSI muszą mieć rozszerzenie .shtml.

Skrypty CGI muszą mieć nadany atrybut wykonywalności - trzeba to wykonać za pomocą programu FTP:

  • CuteFTP
    Menu Commands → Advanced Commands → Change File Attributes
    następnie prosimy ustawić opcje według rysunku poniżej:
  • Inne programy FTP
    Jeżeli nie ma opcji pozwalającej na ustawienie praw dostępu do pliku w sposób podany powyżej, można skorzystać z uniwersalnej komendy, którą trzeba wywołać na serwerze FTP: site chmod 755 nazwapliku

Polecamy używanie programu CuteFTP.

Prosimy pamiętać, aby pliki skryptów przesyłać w formacie Uniksowym. W przeciwnym wypadku nie będą działać.
W przypadku edycji pliku skryptowego prosimy zaznaczyć w swoim edytorze opcję zapisu w formacie Uniksowym, co zaoszczędzi problemów w przyszłości. Jeśli jednak zapisujemy pliki za pomocą edytora, który nie ma możliwości zapisu w formacie Uniksowym to przy korzystaniu z FTP proszę włączyć opcję przesyłania plików jako ASCII (zamiast Binary, albo Auto) - plik zostanie poprawnie przekonwertowany do właściwego formatu.

Ścieżki dostępu do programów i plików:
- Ścieżka do konta WWW: /www/nazwa_konta/www/
- PERL: /usr/bin/perl
- Sendmail: /usr/sbin/sendmail
- Date: /bin/date

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem