Pomoc

Podstawowe informacje na temat CGI oraz SSI

W celu włączenia obsługi skryptów CGI z rozszerzeniem .cgi należy w pliku htaccess dodać następujący wpis:

<FilesMatch \.cgi$>
SetHandler cgi-script
</FilesMatch>

Same skrypty CGI powinny być umieszczane w katalogu /cgi-bin/ (po zalogowaniu się za pomocą FTP proszę przejść do katalogu /www/cgi-bin/). Co więcej, nazwy skryptów muszą mieć końcówki .pl lub .cgi, a pliki SSI muszą mieć rozszerzenie .shtml.

Skrypty CGI muszą mieć również nadany atrybut wykonywalności. Atrybut może zostać nadany za pomocą komendy site chmod 755 nazwapliku.

Prosimy pamiętać, aby pliki skryptów przesyłać w formacie Uniksowym. W przeciwnym wypadku nie będą działać w sposób prawidłowy. Podczas edycji pliku skryptowego, prosimy zaznaczyć w swoim edytorze opcję zapisu w formacie Uniksowym, co zaoszczędzi problemów w przyszłości. Jeśli jednak zapisujemy pliki za pomocą edytora, który nie ma możliwości zapisu w formacie Uniksowym, to przy korzystaniu z FTP proszę włączyć opcję przesyłania plików jako ASCII (zamiast Binary, albo Auto) - plik zostanie poprawnie przekonwertowany do właściwego formatu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem.