Pomoc

Polityka haseł

Tworzenie mocnych haseł jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych. Poniżej przedstawiamy zalecenia dotyczące tworzenia mocnych haseł, które zabezpieczą dostęp do Twoich danych:

Długość hasła: Hasła muszą mieć co najmniej 14 znaków, lecz rekomendowane jest 20. Tworząc hasło należy skupić się na jego długości, zamiast na złożoności.

Duże i małe litery: Hasło musi zawierać zarówno duże, jak i małe litery. Zalecane jest używanie dużych liter na początku lub w środku słowa, aby utworzyć kombinację.

Cyfry i znaki specjalne: Korzystaj z cyfr oraz znaków specjalnych, takich jak !, @, #, $, %, ^,*. Ich dodanie zwiększa złożoność hasła i utrudnia jego odgadnięcie.

Unikaj oczywistych połączeń oraz słownikowych haseł: Unikaj łatwych do przewidzenia połączeń i używaj kombinacji słów, nie pojedynczych wyrazów ze słownika. Wyrazy możesz również łączyć za pomocą znaków specjalnych.

Unikaj personalnych informacji: Nie używaj personalnych informacji, takich jak imię, nazwisko, daty urodzenia, numeru telefonu itp. jako części hasła.

Unikalne hasła dla różnych kont: Ważne jest, aby nie używać tych samych bądź podobnych haseł do różnych kont. Jeśli jedno z twoich kont zostanie naruszone, unikalne hasła sprawią, że pozostałe konta będą bezpieczne. Zalecane jest również, aby Twoje hasło nie było takie samo jak nazwa użytkownika lub adres e-mail.

Regularna zmiana haseł: Regularnie zmieniaj swoje hasła, co 2-3 miesiące. Regularna zmiana haseł pomaga w minimalizowaniu ryzyka, gdyby któreś z haseł zostało naruszone. Twoje nowe hasło nie może być również takie samo jak Twoje stare hasło.

Twoje hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika lub adres e-mail

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli na tworzenie mocnych haseł, które będą trudne do złamania. Pamiętaj, aby również stosować inne praktyki bezpieczeństwa, takie jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie i ostrożność w udostępnianiu informacji osobom trzecim.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem.