Pomoc

Zarządzanie plikami i katalogami-polecenia mv, rm, rmdir

Polecenie mv służy do przenoszenia plików oraz katalogów.

mv [-b backup] ścieżka cel

Możliwości

-b tworzy kopię plików, które mają zostać nadpisane.

Argumenty:

ścieżka - określamy ścieżkę plików, które mają zostać przeniesione,
cel - określamy docelową ścieżkę plików, do której mają one zostać przeniesione.

Przykład:

mv archwium.zip pliki
Spowoduje przeniesienia pliku archiwum.zip do katalogu pliki.

Polecenie rm służy do usuwania plików bądź katalogów.

rm [-v tryb verbose] [-r rekursywnie] plik

Możliwości:

-v wypisuje bieżące działania,
-r rekursywnie kasuje pliki.

Argumenty:

pliki - pliki do skasowania.

Przykłady:

rm -r pliki
Usuwa rekursywnie katalog pliki wraz z zawartością.

rm archiwum.tar.gz
Usuwa plik archiwum.tar.gz

Polecenie rmdir służy do usuwania pustych katalogów.

rmdir [-v tryb verbose] katalog

Możliwości:

-v pokazuje komunikaty diagnostyczne dla każdego poprawnie usuniętego katalogu.

Argumenty:

katalog - określamy ścieżkę do katalogów, które mają zostać usunięte.

Przykład:

zip -r archiwum.zip zdjecie
Tworzy archiwum o nazwie archiwum.zip, w którym znajduje się plik o nazwie zdjecie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem.