Pomoc

Zarządzanie plikami i katalogami-polecenia cd, chmod, cp, mkdir

cd jest poleceniem służącym do zmiany katalog roboczego w którym aktualnie się znajdujemy/pracujemy.

SKŁADNIA:

cd ścieżka

PRZYKŁAD

cd pliki
Powoduje przejście z bieżącego katalog roboczego do katalogu pliki.

cd ..
Powoduje przejście z bieżącego katalogu roboczego do katalogu nadrzędnego.

 

 

 

 

chmod jest poleceniem służącym do zmiany praw dostępu do plików.

SKŁADNIA:

chmod [-c zmiany] [-R rekursywnie] tryb ścieżka


OPCJE:
-c wyświetla komunikaty diagnostyczne dla plików, których prawa rzeczywiście sie zmieniły
-R rekursywnie zmienia praw do plików i katalogów


ARGUMENTY
tryb - określamy tryb praw dostępu
ścieżka... - podajemy ścieżkę do pliku lub katalogu dla którego chcemy zmienić prawa dostępu


PRZYKŁAD


chmod 775 pliki

ustawia prawa odczytu dla wszystkich, zapis tylko dla właściciela i grupy, wykonanie dla wszystkich dla katalogu pliki.

 

 

 

 

cp jest poleceniem służącym do kopiowania plików oraz katalogów

SKŁADNIA

 cp [OPCJE]... plik... cel

OPCJE
-r kopiowanie rekursywne

-n nie nadpisuj istniejących plików

-a zachowuje w kopiach tyle ile możliwe ze struktury i atrybutów
 oryginalnych plików

 

-b tworzy kopię tych plików, które mają być nadpisane
lub usunięte

ARGUMENTY
plik... - podajemy liste plików lub katalogów które chcemy skopiować

cel - podajemy docelową lokalizację do której chcemy skopiować


PRZYKŁAD


cp -r zdjecia dane

Kopiuje rekursywnie katalog zdjecia wraz z zawartością do katalogu dane.

 

 

 

mkdir jest poleceniem służącym do tworzenia katalogów

SKŁADNIA

mkdir [-m tryb] [-p nadrzedny] katalog...

OPCJE
-m ustala prawa dostepu tworzonym katalogom parametrem tryb, analogicznie jak w poleceniu chmod

-p w razie potrzeby tworzy katalog nadrzędny

ARGUMENTY

katalog... - podajemy katalog(i) który ma zostać stworzony


PRZYKŁAD

mkdir pliki
spowoduje stworzenie katalogu pliki w bieżącym katalogu roboczym

mkdir pliki zdjecia dane
spowoduje stworzenie katalogów pliki zdjecia dane w bieżącym katalogu roboczym


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem