Pomoc

Obsługa baz danych-polecenie mysqldump

Mysqldump jest poleceniem do wykonywania zrzutów(dump'ów) baz danych.

SKŁADNIA

mysqldump -h host -phasło -u nazwa [OPCJE]... baza

OPCJE
--default-character-set=kodowanie ustawia kodowanie

-f ignoruje błędy sql

--compact wyświetla informacją na temat tego co aktualnie polecenie wykonuje, taka informacja jest bardziej kompaktowa

-l blokuje tabele przed wykonaniem ich zrzutu/dump-a

-N nie ustawia set names w zrzucie bazy danych

--ignore-table=table_name ignoruje tabelę o danej nazwie przy wykonywaniu zrzutu

-h określamy hosta baz danych, czyli podajemy nazwę serwera mysql

-u nazwa użytkownika bazy danych

--single-transaction Ta opcja wydaje instrukcję SQL BEGIN przed wykonaniem dumpa bazy danych. Jest to użyteczne tylko w tabelach transakcji, takich jakInnoDB i BDB, bo wtedy zrzuca spójnego stanu bazy danych w czasie, gdy zostało wydane bez BEGIN blokując wszelkie aplikacje.

--opt wskazana opcja jest skrótem, taka jak określenia
--add-drop-table --add-locks --create-options --disable-keys
--extended-insert --lock-tables --quick --set-charset.

-p określamy hasło do bazy danych. Należy pamiętać iż po tej opcji nie należy robić spacji, czyli przykład opcji z hasłem to -phaslo

ARGUMENTY
baza - nazwa bazy danych, zazwyczaj jest ona taka sama jak nazwa użytkownika


PRZYKŁAD

Polecenie:

 

 

spowoduje wykonanie dumpa bazy danych przyklad_sql i zapisanie go jako baza.sql


ROZSZERZONE ZASTOSOWANIE MYSQLDUMP-a


Mozliwe jest uzycie rozszerzonych opcji przekierowania standardowego wejscia/wyjscia np.

mysqldump -h host -u baza_danych -phaslo baza_danych |gzip > ftp://login:haslo@serwer_ftp.com/baza.sql.gz

co powoduje wykonania dump-a i umieszczenie go na dowolnym koncie ftp, do którego określimy dostep.


Przykład tego zastosowania:wykona dump bazy przyklad_sql i umieści go na koncie ftp przyklad_ftp


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem