Pomoc

Obsługa baz danych-polecenie mysql

Mysql to polecenie służące do importu zrzutów baz danych

SKŁADNIA

mysql -h host -phasło -u nazwa [OPCJE]... baza

OPCJE
-u nazwa użytkownika do bazy danych

-p określamy hasło do bazy danych, należy pamiętać iż po tej opcji nie należy robić spacji, czyli przykład opcji z hasłem to -phaslo

-f force ignoruje błędy sql

-h określamy hosta bazy danych czyli nazwę serwera baz danych

--default-character-set=kodowanie ustawia kodowanie

ARGUMENTY

baza - nazwa bazy danych, zazwyczaj jest ona taka sama jak nazwa użytkownika


PRZYKŁAD

Polecenie
wykona import zrzutu dump.sql do bazy baza_sql


ROZSZERZONE ZASTOSOWANIE MYSQL-a


Mozliwe jest uzycie rozszerzonych opcji przekierowania standardowego wejscia/wyjscia.

Zastosowanie 1


zcat http://www.strona.com/baza.sql.gz | mysql -u baza_danych -phaslo_do_bazy -h nazwaserwera.iq.pl baza_danych


Powoduje pobranie zrzutu z danej lokalizacji http oraz jego importu do danej bazy.

Przykład tego zastosowanie

 


Pobiera zrzut baza.sql.gz i go umieszcza w bazie przyklad sql

Zastosowanie 2


mysql -u baza_danych -phaslo_do_bazy -h nazwaserwera.iq.pl baza_danych < ftp://ftp.example.com/baza.sql

Powoduje pobranie zrzutu z konta ftp raz jego importu do danej bazy.

Przykład tego zastosowania


 

Pobiera zrzut baza.sql i go umieszcza w bazie przyklad sql


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je nam!

Obowiązek informacyjny

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.iq.pl, zwanego dalej Serwisem