Pomoc

Szyfrowanie PGP

Instrukcja generowania klucza publicznego i prywatnego na potrzeby szyfrowania Open PGP.

Najnowsze wersja programu Thunderbird posiada już zaimplementowane szyfrowanie PGP. Aby je uruchomić i włączyć dla swojego adresu należy utworzyć parę kluczy szyfrujących tj. klucz publiczny oraz klucz prywatny.

Poniżej instrukcja, w jaki sposób wygenerować stosowne klucze.

 

1. Wybieramy z górnego paska menu w programie Thunderbird zakładkę „narzędzia”, a następnie „konfiguracja konta”.

2. Po lewej stronie wybieramy pozycję szyfrowanie „end-to-end” i „dodaj klucz”.

3. Jeśli mamy już klucz publiczny utworzony na innym komputerze dla swojej skrzynki to możemy go zaimportować. W przypadku gdy generujemy klucze pierwszy raz, to wybieramy opcję „Utwórz nowy (...)” – jak na załączonym poniżej screeni-e.

 

W kolejnym oknie dostaniemy kilka opcji do ustawienia tj.
- ważność klucza (zalecane jest ustawienie jakiegoś czasu jego ważności),
- rozmiar klucza (do wyboru są dwa rozmiary). Rozmiar mówi o tym jak długi jest nasz klucz publiczny i prywatny.

I na samym końcu wybieramy „Wygeneruj klucz”. W kolejnym oknie dostaniemy informację o czasie generowania klucza i pytanie czy chcemy go wygenerować.

Wybieramy „potwierdź”. Jego wygenerowanie może chwilę potrwać. Jeżeli wszystko przejdzie poprawnie to dostaniemy informację, iż pomyślnie utworzono klucz publiczny”.

Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej tajnego klucza do pliku. Dzięki temu będziemy posiadali kopię swojego klucza i mogli w razie potrzeby w dowolnym momencie go zaimportować.

Zapisujemy plik na komputerze w wygodnym dla siebie miejscu.

Zostaniemy poproszeni o ustawienie hasła do tego pliku.